Subsidie

Denk je erover om het glas en de kozijnen te vervangen bij jou thuis? Als je voor duurzaam of energiebesparend glas zou kiezen, zou je de montage van je splinternieuwe kozijnen zelfs vergoed kunnen krijgen door middel van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Dat verhoogt niet alleen het aanzicht en comfort in en buiten het huis, maar maakt de aanschaf en montage ook nog eens aanzienlijk betaalbaarder.

Om aanspraak te kunnen maken op de ISDE-regeling, dienen huiseigenaren van een koophuis bepaalde duurzame en energiebesparende maatregelen toe te passen in hun huis. Onder de maatregelen die onder deze subsidie vallen, vallen onder andere de aansluiting op het warmtenet, het installeren van een warmtepomp of zonneboiler én de isolatiemaatregelen. In het geval dat je thuis nieuw glas of kozijnen wenst te plaatsen kan dat dus ook onder deze regeling! In dat geval zijn met name de voorwaarden met betrekking tot de isolatiemaatregelen van groot belang bij het aanvragen van een ISDE.

Isolatiemaatregelen

Het glas en de kozijnen vallen dus onder de noemer ‘isolatiemaatregelen’. Door het kiezen van het juiste (duurzame) glas en kozijn, kun je (voor jouw bijdrage aan een duurzamere wereld) subsidie ontvangen. De voorwaarden en subsidiebedragen hiervoor vallen onder een sub-regeling binnen de isolatiemaatregelen, genaamd: ‘hoogrendementsglas’. Deze regeling heeft namelijk betrekking op het aanvragen van subsidie voor het plaatsen van HR++-glas en Triple glas, in combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren. Controleer dus voor de aanschaf van het isolatiemateriaal goed welk materiaal deels wordt vergoed. Om dit overzichtelijk te houden maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebruik van een ISDE maatregelenlijst. Door in deze lijst het juiste materiaal te vinden en de bijbehorende meldcode door te geven bij uw aanvraag, kun je gemakkelijk je subsidieaanvraag afronden.

Staat het door jou gekozen isolatiemateriaal niet op de lijst? Dan kun je alsnog subsidie aanvragen. Het is daarbij wel belangrijk om de productomschrijving mee te sturen, zodat men kan controleren of de isolatiemaatregel voldoet aan de eisen. Anders heeft u geen recht op deze subsidie.

Voorwaarden isolatiemaatregelen subsidie

Om deze subsidie te mogen ontvangen zijn er echter ook een aantal andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo kun je bijvoorbeeld geen subsidie aanvragen voor slechts één isolatiemaatregel. En geldt er specifiek in het geval van de isolatiemaatregelen, waar nieuw glas en nieuwe kozijnen onder vallen, tevens een minimaal vereiste van 10m2 en een maximaal vereiste van 45m2.

  • Je aanvraag dient altijd te bestaan uit minimaal twee maatregelen. Dat mag naast een andere isolatiemaatregel, bijvoorbeeld ook iets anders zijn zoals een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet of een zonneboiler. Hieronder leest u nog enkele andere voorwaarden die van toepassing zijn voor de ISDE-regeling.
  • Je kunt de subsidie maximaal 12 maanden na de uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel aanvragen
  • Je kunt geen aanspraak meer op de ISDE-subsidie maken als je al een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) hebt ontvangen. Is de andere subsidie van de gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde echter niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.
  • De uitvoering van de goedgekeurde maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf, niet zelf.
  • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
  • Het nieuw te zetten HR++-glas of Triple glas dient ter vervanging van bestaand glas te zijn
  • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
  • Kies je voor vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel
  • Bij de toepassing van Triple glas is het tevens verplicht om de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-warde van 1,5 W/m2K

Hoogte subsidiebedrag (per m2)

De hoogte van het te ontvangen subsidiebedrag is afhankelijk van het te plaatsen m2. Daarbij kun je voor maximaal 45m2 subsidie ontvangen. Deze hoeveelheid blijft ook gelijk als u kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolatiedeuren. In dit geval tel je de desbetreffende m2 er gewoonweg bij op. Een combinatie wordt altijd beoordeeld als één maatregel. In het overzicht hieronder kun je eerste indicatie vinden van de subsidiebedragen per m2 waar je minimaal of maximaal aanspraak op zou kunnen maken. Zo kun je ook gemakkelijk de geschatte te ontvangen subsidie in je eigen situatie berekenen.

Subsidiebedragen   Subsidiebedragen en isolatiewaardes
 Subsidiebedrag per m2Minimaal vereiste m2Maximaal m2Geschatte subsidiebedrag   Maximale U-waarde [W/m2K]
HR++-glas€ 351045€350,- - €1.575,-   1,2
Kozijnpanelen€ 15  €150,- - €675,-   1,2
Isolerende deuren€ 35  €350,- €1.575,-   1,5
Triple glas€ 1001045€1.000,- - €4.500,-   0,7
Kozijnpanelen€ 75  €750,- - €3.375,-   0,7
Isolerende deuren€ 100  €1000,- - €4.500   1,0

Alle berichten
crossmenu
Chat openen